Tuotteiden takuu

Tehomix Oy myy ja toimittaa useiden eri tuotemerkkien tuotteita, joihin sovelletaan tuotemerkkien omia takuuehtoja.

WAGNER KULUTTAJALAITTEET

 • Takuuaika 3+1 vuotta. Mikäli kuluttajille tarkoitettua laitetta käytetään ammattikäytössä, takuu on 1 vuosi
 • Asiakas voi rekisteröidä Wagner laitteensa, jolloin 1 vuoden lisätakuu tulee voimaan. Rekisteröi laite tästä.
 • Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Käyttöohjeen vastaisesta toiminnasta ja normaalista kulumisesta aiheutuneet viat eivät kuulu takuun piiriin

WAGNER AMMATTILAITTEET

 • Takuuaika 3+2 vuotta
 • Asiakas voi rekisteröidä Wagner laitteensa, jolloin 2 vuoden lisätakuu tulee voimaan. Rekisteröi laite tästä.
 • Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Käyttöohjeen vastaisesta toiminnasta ja normaalista kulumisesta aiheutuneet viat eivät kuulu takuun piiriin.

AIRBLAST HIEKKAPUHALLUSLAITTEET

 • Takuuaika 1 vuosi
 • Takuu ei kata, eikä Airblast ole vastuussa mistään toimintahäiriöistä, vahingoista tai kulumisesta, jotka johtuvat viallisesta asennuksesta, virheellisestä käytöstä, hankautumisesta tai korroosiosta
 • Puutteellisesta tai virheellisestä huollosta, huolimattomuudesta, onnettomuudesta tai alkuperäisten osien korvaamisesta (muilla kuin Airblast-komponenteilla) johtuvia vikoja ei myöskään katsota takuun piiriin kuuluvaksi

LASERLINER

 • Takuuaika 4 vuotta ostopäivästä (3/2016 jälkeen ostetut laitteet, ennen tätä ostetut takuu 2 vuotta).
 • Takuu kattaa kaikki voimassaoloaikana ilmenneet materiaali- ja valmistusviat
 • Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä ja varastoinnista tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vikoja tai vikoja, joilla on erittäin vähäinen vaikutus laitteen arvoon tai käyttökelpoisuuteen
 • Takuu raukeaa laitteeseen kohdistuneiden omavaltaisten toimenpiteiden seurauksena
 • Takuuaikaisissa korjauksissa koko laite tunnistetietoineen ja ostokuitti toimitetaan Tehomix Oy:lle

PROXXON

 • Takuuaika 2 vuotta ostopäivästä
Tuotemerkkien takuutiedot