Tehomix Oy, Vantaa toimii valtuutettuna Wagner ja Airblast merkkihuoltona. Lisäksi huollamme myös kaiken merkkiset, ammattikäyttöön tarkoitetut maaliruiskut ja tasoitekoneet.

Kun laite lähetetään huoltoon, mukana on oltava yhteystiedot ja seloste mahdollisesta viasta.

Vantaan huollon yhteystiedot:
Tehomix Oy
Niittytie 25 B 8
01300 VANTAA
Puhelin: 029 123 1113
Email: huolto.vantaa@tehomix.fi

Tulosta huoltolomake

TAKUU:
Jos asiakas haluaa, että huoltotapausta käsitellään mahdollisena takuu-asiana, lähetykseen tulee liittää kopio ostokuitista tai laskusta, josta ostopäivämäärä selviää.

WAGNER KULUTTAJALAITTEET
Takuuaika on 3+1 vuotta. Mikäli kuluttajille tarkoitettua laitetta käytetään ammattikäytössä takuu on 1 vuosi.
Asiakas voi rekisteröidä Wagner laitteensa, jolloin 1 vuoden lisätakuu tulee voimaan. Rekisteröi laite tästä.
Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Käyttöohjeen vastaisesta toiminnasta ja normaalista kulumisesta aiheutuneet viat eivät kuulu takuun piiriin.

WAGNER AMMATTILAITTEET
Takuuaika on 3+2 vuotta
Asiakas voi rekisteröidä Wagner laitteensa, jolloin 2 vuoden lisätakuu tulee voimaan. Rekisteröi laite tästä.
Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Käyttöohjeen vastaisesta toiminnasta ja normaalista kulumisesta aiheutuneet viat eivät kuulu takuun piiriin.

AIRBLAST HIEKKAPUHALLUSLAITTEET
Takuuaika on 1 vuosi
Takuu ei kata, eikä Airblast ole vastuussa mistään toimintahäiriöistä, vahingoista tai kulumisesta, jotka johtuvat viallisesta asennuksesta, virheellisestä käytöstä, hankautumisesta tai korroosiosta. Puutteellisesta tai virheellisestä huollosta, huolimattomuudesta, onnettomuudesta tai alkuperäisten osien korvaamisesta (muilla kuin Airblast-komponenteilla) johtuvia vikoja ei myöskään katsota takuun piiriin kuuluvaksi.

  • Toimita laite huoltoon täysin varustein, purkamattomana ja asiallisesti pakattuna
  • Liitä lähetyksen mukaan saate, josta ilmenee soveltuvasti seuraavat asiat:
  • Mistä laite on lähetetty huoltoon (Osoite, yhteyshenkilö, puhelinnumero ,s-postiosoite )
  • Laitteen omistaja ( Yritys, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite )
  • Vikailmoitus mahdollisimman tarkasti
  • Haluaako asiakas kustannusarvion ennen korjaamista
  • Palautetaanko laite muualle kuin lähettäjälle
  • Mahdollinen tilausmerkki jos kyseessä on maksullinen huolto
  • Onko asiasta sovittu jotain etukäteen Tehomixin huollon tai edustajan kanssa